Oyéné KOSSI
KINESITHERAPEUTE

No 051-ABEKIR-2008

Maxime KIKI
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 071 - ABEKIR - 2012

M. Penielle MITCHAÏ
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 078-ABEKIR-2015

Roland Raoul DAGOLI
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 066-ABEKIR-2012

Dansou Wilfried DAHOUETO
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 067 - ABEKIR - 2012

Maberou Germain HOUNGBEDJI
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 007 - ABEKIR - 1999

Sébiyo Charles BATCHO
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 010 - ABEKIR - 2004

Mireille Philibertvna DIMIGOU
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 117 - ABEKIR - 2018

Hypolitte DAKE
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 084 - ABEKIR - 2017

M. Veronique KANHO
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 091 - ABEKIR - 2017

S. Amandine Yemissi BANKOLE
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 063 - ABEKIR - 2011

Senami Rosine LEGBA
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 027 - ABEKIR - 2005

Sounou V. Berenice DANSOU
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 133 - ABEKIR - 2019

C. Juvenal Berenger GANKPA
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 123 - ABEKIR - 2018

M. F. D. D’ALMEIDA EPSE C. EDWIGE
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 032 - ABEKIR - 2006

Pascal Sourou ADANDE
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 080 - ABEKIR - 2017

Bellartrix FANOU
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 122 - ABEKIR - 2018

Mahugnon Antonin AGBOGBO
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 150- ABEKIR - 2019

Gbenagnon Delphine AKPLOGAN
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 130 - ABEKIR - 2018

Bernard TOVIOUDJI
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 150- ABEKIR - 2019

Gbette Anaïs E. Virginie DOSSOU
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 132 - ABEKIR - 2019

Dagbeton L. Aurore HOUSSOU
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 092-ABEKIR-2017

Singan Laurence OKOU
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 095 - ABEKIR - 2017

Antoine Tchodogbessi DOVONON
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 116 - ABEKIR - 2018

M. Ismaël HOUNNOU
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 070 - ABEKIR - 2012

Kokou Senam EKLOU
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 111 - ABEKIR - 2010

OLohounto Théophile AKIONLA
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 045 - ABEKIR - 2007

JOËL GLAGLADJI
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 049 - ABEKIR - 2008

Maximilienne DOSSOU
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 103 - ABEKIR - 2018

Marc SINGBE
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 119 - ABEKIR - 2018

Jeanne IDJALAHOUE
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 050 - ABEKIR - 2008

Gloria C. B.M. HOGBONOUTO
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 127-ABEKIR-2018

W. Myriam Ifigénie ATTONDE
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 060 - ABEKIR - 2010

Ariane YEHOSSOU
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 075 - ABEKIR - 2014

Clarisse Helene VIGNONDE
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 107 - ABEKIR - 2018

David DAGBEDE
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 131 - ABEKIR - 2019

Foster-Tex Nounagnon ADON
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 046 - ABEKIR - 2007

Elsa MEHISSOU
KINÉSITHÉRAPEUTE
Magni N. Arielle D. HOUEKPETODJI
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 149 - ABEKIR - 2019

H. N. Solange SOTINDJO ADON
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 018 - ABEKIR - 2004

Bon Marielle LOHENTO
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 072 - ABEKIR - 2013

Olagbegnide Luc TELLA

No 143 - ABEKIR - 2019

M. Joffrette AKEREKORO
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 137 - ABEKIR - 2019

Prunelle Candide TOGNI
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 144 - ABEKIR - 2019

Abadjaye Rosine KASSABADJI
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 138 - ABEKIR - 2019

Primela E. O. MICHOZOUNOU
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 128 - ABEKIR - 2018

Chiara Judith AVOCETIEN
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 056 - ABEKIR - 2009

Rodia Ida Olaitan TESSILIMI
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 096-ABEKIR-2017

Urielle Gloria A. Sara BOCOVO
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 139 - ABEKIR - 2019

S. Yollande Senan DJIVOH
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 033 - ABEKIR - 2006

A. Ruth SOMASSE
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 102 - ABEKIR - 2018

Mahedyath Viridiane BANKOLE
KINÉSITHÉRAPEUTE

No 106 - ABEKIR - 2018